Vad är VPN?

Vad är VPN?
VPN är en akronym för ”Virtuella Privata Nätverk”, och är ett samlingsbegrepp för olika former att ansluta till en säker server som krypterar trafiken mellan dig och sig själv igenom en så kallad vpn-tunnel.

Varför ska man använda VPN idag?
Det finns flera mycket goda anledningar till att använda VPN i dagsläget. Dels har vi en situation där privata aktörer har framgångsrikt och rättsosäkert gått till domstol och krävt att ISP ska i klartext berätta vem som har haft ett specifikt IP nummer vid ett visst klockslag. Då dom flesta ISP loggar detta i någon form så har vanliga hemanvändare fått kravbrev där det påstås att dom har illegalt fildelat (Vilket i vissa fall stämmer, medan andra har bevisligen varit felaktiga anklagelser). Detta helt utan polisanmälan eller utredning av åklagarmyndighet. Detta är ett oförlåtligt tramp på rättssäkerhet och den personliga integriteten, och det har av Bahnhof förts fram att det finns jäviga personer som dömmer i tvisten. Internetoperatörer och privatpersoner har få möjligheter att formulera ett försvar.

En annan anledning är att skydda sin integritet ifrån diverse statligt anslutna organ, då massövervakning är ett faktum i dagsläget. Många länder hänger sig åt massövervakning av sina invånares, och andra länders invånare, och deras förehavanden på internet. Var och en har en obestridlig rätt att hållas med sitt utan att storebror står och tittar över axeln redo att slå till med linjalen på fingrarna när man gör eller tycker något obekvämt.

Den tredje anledningen är att om man använder VPN så ökar man sin personliga säkerhet. Det finns många aspekter att ta med, men med den kryptering som VPN tunneln använder sig av så blir det betydligt svårare för oärliga personer och nyfikna individer att följa dig och lura / utnyttja dig på diverse sätt. Vet man inte att du använder banken X eller besöker forum Y så blir det svårare att utnyttja detta. Det är givetvis ofta möjligt men möjligheterna för dessa individer sjunker markant om man skyddar sig med VPN.

Vad är då VPN?
VPN (Virtuella Privata Nätverk) är ett samlingsnamn för krypteringsalgoritmer som skapar en krypterad tunnel mellan dig och den dator du ansluter till (Server) som data skickas emellan. Det innebär att din internetoperatör och tjuvlyssnande parter inte kan se vad som finns i din dataström utan bara att det är krypterad information. Med en VPN anslutning som använder sig av hög kryptering så är det oerhört svårt om inte omöjligt att se var på nätet du rör dig i närtid för att inte tala om i realtid.

Du skyddar dig även ifrån oärliga personer som försöker sniffa på din information. Det är fortfarande möjligt, men betydligt mer komplext. Då vissa sidor och tjänster är placerade under DNS blockering hos Internetoperatörerna så kringgår man dessa blockeringar om man använder en VPN med egen DNS server, eller öppen DNS server.

Vem omfattas av blockeringskravet ifrån domstol?
I dagsläget så är det enbart Internetoperatörerna som har belagts med krav att blockera vissa sidor på internet på sina DNS servrar. Detta har inte omfattats av VPN-leverantörer då dom inte är Internetoperatörer, och då kan använda sina egna DNS servrar för att nå sidor som internetoperatörerna måste blockera. Det finns även öppna DNS servrar som man kan googla fram som åstadkommer samma sak, men utan VPN så är inte trafiken krypterad och det finns ingen garanti om att DNS uppslagen på öppna servrar inte loggas.

Igenom att din dataström är krypterad så kommer inte heller någon annan att se att du har besökt dom annars blockerade sidorna, förutsatt att du inte läcker ditt IP eller DNS förfrågan och surfar via en icke-loggande DNS server.